Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Møder i IM

Nyker-Klemensker Indre Mission. 

Sct. Klemensgade 2.

Formand Hartvig Mumm, tlf. 5696 3423

Den 25. juni 2021 havde Nyker Indre Mission og Klemensker Indre Mission en fælles generalforsamling. 

Det blev besluttet at sammenlægge de to fælleskaber. For fremtiden hedder fællesskabet "Nyker-Klemensker Indre Mission", og møderne vil i fremover foregå i Klemensker. Missionshuset Salem i Nyker vil blive solgt, og vi håber at mange vil bakke op om det nye fællesskab. Missionshuset i Klemensker vil blive istandsat og moderniseret. Moderne i det indre og med kærlig hensyntagen til det gamle missionshus kulturelle ydre udseende. 

Juniorarbejdet er flyttet til Indre Missions hus i Rønne, og seniorarbejdet er nedlagt, men vi henviser til ældremøderne i Klemensker.

Den nye bestyrelse er sammensat af Kurt Pedersen, Jørgen Damgaard Nielsen, Inge Svendsen og Hartvig Mumm. Inge Svendsen er blevet kasserer og Hartvig Mumm er blevet formand. Der er blevet nedsat forskellige udvalg så som byggeudvalg, programudvalg, kommunikationsudvalg, kaffe- og rengøringshold og aftale om mødeledelse. 

August:

Søndag den 29. august kl. 14.00 Sommermøde.

September:

Onsdag d. 1. september kl. 14.30 Klemensker. Ældremøde.

Tirsdag den 7. september kl. 19.00 Bibelundervisning. Zahrtmannsvej 42, Rønne

Onsdag den 15. september kl. 19.30 ved missionær Palle Kure

Onsdag den 29. september kl. 19.30 ved Lasse Munk


På gensyn i Klemensker, Sct. Klemensgade 2.

På vegne af Nyker-Klemensker Indre Mission

Hartvig Mumm, formand