Babysalmesang i Nyker

Babysalmesang

 Et hold babysalmesang begynder i Ny Kirke mandag d. 3. februar 2020 kl. 9.30.

Yderligere oplysninger og tilmelding senest d. 20. januar hos sognemedhjælper Vivi West Olesen mobil nr. 3053 8996.