Minikonfirmand-undervisning 

 

 

For alle, som går i 4. kl., er der et tilbud om forberedende konfirmandundervisning over ca. 12 gange. 

 

 

Minikinfirmandundervisning - eller indledende konfirmandundervisning.

Målet er, at børnene skal blive ofrtrolige med kirken og bibelhistorier.

Samværet med børnene består i bibelfortælling, samtale og aktiviteter.

Børnene synger, lærer fadervor, hører om kirkens højtider og går på opdagelse i kirkens rum.

Målet er, at børnene skal lære noget under enkle, afslappede og hyggelige former.

På den måde kan børnene i fælleskab få lagt et grundlag for den egentlige konfirmandundervisning, som gives i 7. kl. 

 

Tilmelding: Henveldelse til sognepræsten.